Volunteer Roster & Assignments

 

Radio #/     Rank/ Name - Station Assignment   

  

110 Fire Chief Wayne Hammann

 

111 Deputy Chief Steve Barnes

 

112 Asst Chief Jason Hammann 1 - 4

 

113 Asst Chief Gary Berenzen 2 - 3

 

114 Asst Chief Mike Hart 7 - Admin & Maint

 

115 Asst Chief Scott Kempker 5 - 6 

 

116 Capt PIO Steve Cearlock - 8

 

117 

 

118 

 

119 

 

120 Capt Justin Braun - 1

 

121 

 

122 Fire Fighter Jordy Doerhoff - 4

 

123 Lt Gary Braun - 4 

 

124 Fire Fighter Luke Braun - 4

 

125 Capt Blake Bopp - 2

 

126 Fire Fighter Ed Savage - 2

 

127 Fire Fighter Mark Wittenberger - 4

 

128 Fire Fighter James (Max) Campbell - 1

 

129

 

130 

 

131 

 

132 

 

133 Fire Fighter Tony Vanderpool - 5

 

134 Firefighter Ben Adams - 1

 

 

135 Fire Fighter Jim Rademann - 5

 

136 

 

137  Fire Fighter Robert Saforek

 

138 Fire Fighter Cadet Matthew Strope - 7

 

139 

 

140 Fire Fighter Matt Long - 3

 

141 Firefighter on Probation Ben McGrail

 

142 

 

143

 

144 Capt Training Officer Alan Braun - 6

 

145 

 

146

 

147

 

148 Lt Jimmy Buechter - 6

 

149

 

150 Fire Fighter Jerry Kempker - 7

 

151 

 

152 

 

153 Fire Fighter Matt Prenger - 3

 

154 Lt Bradley Kempker - 5

 

155 Lt Zachary Rustemeyer - 2

 

156

 

157 Fire Fighter Bob Berendzen - 6

 

158 Fire Fighter Dave Berendzen - 6

 

159 Fire Fighter on Probation - Reserved

 

160 Fire Fighter on Probation - Reserved

 

161 Fire Fighter Matt Pritchard - 5

 

162 Fire Fighter on Probation Landen Pritchard

 

163 Fire Fighter Curtis Loafman - 6

 

164 

 

165 Capt Shawn York - 4

 

166 Fire Fighter Dakota Roth - 2

 

167 Capt Clayton Isenberg - 7

 

168 Capt Adam Bashore - 5

 

169 

 

170 Fire Fighter Diana Rutledge - 2

 

171 Fire Fighter Pierce Kennedy - 7

 

172 Lt Tim Kennedy - 7

 

173 

 

174 Lt Mack Kennedy - 1 

 

175 Fire Fighter Cole Shirts - 4

 

176 

 

177 Fire Fighter Doug Luebbering - 3

 

178 

 

179 Lt Josh Luebbering - 3

 

180 Fire Fighter Myron Luebbering - 3

 

181 Capt Nathon Luebbering - 3

 

182

 

183

 

184

 

185 Fire Fighter Jason Bittle - 6

 

186 Fire Fighter Norman Otto - 3

 

187 

 

188 Fire Fighter Brady McGrail - Millitary Leave

 

189 

 

190 Fire Fighter Cadet 

 

191 Fire Fighter Cadet Ethan Pritchard

 

192 Fire Fighter Cadet Austin Pritchard

 

193 Fire Fighter Cadet

 

194 Fire Fighter Cadet 

 

195 Fire Fighter Cadet

 

196 Fire Fighter Cadet

 

197 Fire Fighter Cadet 

 

198 Fire Fighter Cadet 

 

199 Administrator Julie Rademann

 

100 Chaplin Alex Earls

 

 

Print | Sitemap
One Team ~ One Job ~ One Mission